Thursday, May 19, 2011

Prayer Rally Against RH Bill/Prayer Rally Bilang Pagtutol sa RH Bill


Parishioners of San Pablo Apostol who supported the Prayer Rally
(Ang mga parokyano ng San Pablo Apostol na sumuporta sa Prayer Rally).

The Catholics came from various parts of our country that participated on the Prayer Rally.
(Ang mga Katolikong nakilahok sa Prayer Rally na nagmula pa sa iba’t ibang dako ng ating bansa).

Ang ating parokya (San Pablo Apostol) ay tumugon sa panawagan ng Kanyang Kabunyian Cardinal Gaudencio Rosales, D.D na ipakita ang ating pakikiisa at pagtutol sa ipinapasang batas na RH Bill noong Marso 25, 2011, ikatlo ng hapon sa Quirino Grandstand kung saan nagdaos ng Banal na Misa at nagpahayag ng matinding pagtutol ang Simbahang Katoliko sa napipintong pagsasabatas ng RH Bill.

 
Our parish (San Pablo Apostol) has responded to the call of His Eminence Cardinal Gaudencio Rosales, DD to show our solidarity and resistance to RH Bill on March 25, 2011, three in the afternoon at the Quirino Grandstand where held the Holy Mass as it expressed the strong opposition of the Catholic Church in the impending passage of RH Bill.

No comments:

Post a Comment